Co-președinți

gabriel-andries-300x300

Gabriel Andrieș

doina-piciu

Doina Piciu

cipriana-stefanescu-300x300

Cipriana Ștefănescu

raluca-mititelu-300x300

Raluca Mititelu

Președinte Comitet de Organziare

doina-piciu

Prof. Dr. Doina Piciu

Președinte din partea co-organizatorului Imagomol

cipriana-stefanescu-300x300

Prof. Dr. Cipriana Ștefănescu

Membri ai Comitetului de Organizare

Gabriel Andrieş

Claudia Buzumurgă

Cosmin Petru Capreanu

Iulia Chiriac

Claudiu Stan

Mirela Gherghe

Andrei Goldstein

Cătălin Victor Mazilu

Dana Niculae

Anca Zamfirescu

Claudiu Pestean

Cristina Moisescu Goia

Membri ai Comitetului Științific

Gabriel Andrieş

Claudia Buzumurgă

Marius Cambrea

Iulia Chiriac

Cristina Chirion

Mircea Dragoteanu

Doina Draganescu

Mirela Gherghe

Vlad Ghizdovăţ

Irena Grierosu

Mihai Guţu

Andrei Goldstein

Cătălin Victor Mazilu

Raluca Mititelu

Cristina Moisescu Goia

Alexandru Naum

Dana Niculae

Lucia Pătraşcu

Claudiu Peştean

Doina Piciu

Agnes Pusztai

Claudiu Stan

Cipriana Ştefănescu

Anca Zamfirescu