PREMIILE EDIȚIEI 2020

IMAGO MOL – Promising Young Scientist in Nuclear Medicine 2020 edition

Câștigătorul premiului  Premiul IMAGO-MOL

dr. Ruxandra Țibu

PREMIILE SRMNIM 2020 – pentru cel mai bun poster și pentru cea mai bună prezentare teaching-file

TEACHING FILES

Cea mai bună prezentare orală:

dr. Mario Mutuleanu – “Analiza cantitativă efectuată folosind datele obtinute prin examinarea SPECT -CT”

E-POSTER

Cel mai bun E-poster:

dr. Iulia Almășan – “Program de pregătire în medicină nucleară:evaluarea nivelului de încredere a rezidentilor înainte  și la finalizarea stagiului”

dr. Radu Șerban – “Capacitatea de productie a radioizotopului medical Cu-64 la centrul de cercetare radiofarmaceutic.”

PREMIILE EDIȚIEI 2019

IMAGO MOL – Promising Young Scientist in Nuclear Medicine

Teodor Marian IONESCU

E-POSTERE

1. 18F-FDG PET/MRI BIOMARKERS EXPLORATION IN A SMALL ANIMAL MODEL OF CARDIO-RENAL SYNDROME – PRELIMINARY RESULTS
Laurențiu Agrigoroaie, D.M. Furcea, Cristina Urîtu, Gabriela Stanciu, C.T. Mihai, I. Gardikiotis, R. Iliescu, Cipriana Ștefănescu, M.M. Guțu

2. METABOLICALLY ACTIVE MUSCULAR LESION ON F18-FDG PET-CT EXAMINATION OF A PATIENT WITH PAPILLARY THYROID CARCINOMA
Henrik Haba, G. Rusu, L. Hitu, G. Kermoison, A. Alexiev, E. Spinu, K. Gabora, E. Olariu, Doina Piciu

TEACHING FILES

1. IMAGE PARTICULARITIES IN RADIOISOTOPIC DIAGNOSIS OF TRANSTIRETIN CARDIAC AMYLOIDOSIS
Teodor Marian Ionescu, M.M. Guțu, Irena Cristina Grierosu, Ana Maria Stătescu, A. Gavrilescu, Cipriana Ștefănescu

2. THE ROLE OF 18F-FDG PET/CT BRAIN SCANNING IN PATIENTS WITH ONCOLOGICAL PATHOLOGY FOR ASSESSMENT OF PITUITARY METABOLISM: PRIMARY TUMORS, METASTASIS OR PHYSIOLOGICAL UPTAKE AND SUBSEQUENT MANAGEMENT
Elena Spinu, Bogdan Grădinaru, Doina Piciu, E. Olariu, L. Hitu, G. Rusu, H. Haba, G. Kermoison, A. Piciu, K. Gabora, I. Cecan

*E. Spinu and B. Grădinaru have equally contributed to this paper